Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є формування у студентів системи знань з питань сучасної політики, політичної свідомості і політичної культури, досягнення глибокого розуміння студентами природи політичних відносин та процесів, формування цілісного світогляду, надання допомоги для їх адаптації у політичному житті країни та світу.

     Завдання:

-   вивчення сутності теорії та методології політології як науки;
-   розвиток здібностей в напрямку розуміння політичних відносин і процесів
-   одержання навичок застосування у практичній діяльності отриманих знань;
-   надання аргументованих знань про специфіку сучасного стану політики;
-   засвоєння основних принципів функціонування політичних інститутів, змісту основних політологічних понять;
- набуття навичок і вмінь практичного застосування прикладних та інструментальних компонентів політологічного знання.         


Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями та теоретичними принципами психології, формування розуміння загальних закономірностей розвитку психіки та становлення особистості.

 Завдання: ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, структурою психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми формування особистості. Отже, завданнями даної дисципліни є формування системи знань і вмінь щодо загальної психологічної підготовки студентів, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань.