Мета курсу "Гроші та кредит"- формування наукового розуміння сучасної системи грошово - кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово - кредитної системи.
Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни.

1.Сутність, функції та економічна роль грошей.
2. Грошовий оборот і грошовий ринок.
3. Грошові системи.
4. Кредит у ринковій економіці.
5. Теорія грошей та кредиту.
6. Кредитні системи.
7. Ринок цінних паперів.
8. Валютні відносини та валютні системи.
9. Регулювання грошово-кредитної сфери.