Курс є таким, що охоплює всі види робіт при вивченні студентами дисципліни "ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ". Він відображає всі методичні установки кафедри енергомеханічних систем та методичної комісії напрямку підготовки - 6.050502 «Інженерна механіка» Курс складений на підставі навчальних планів підготовки бакалаврів-механіків напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» з варіативними частини навчальних планів – «Комп'ютерне керування гідравлічними і пневматичними системами – КГПС» та «Комп'ютеризовані енергомеханічні системи – КЕС».