Курс «Надійність приладів і систем» передбачає вивчення основних понять і методів, використовуваних при розрахунково-аналітичному та експериментальному дослідженні конструкцій, технології та надійності радіоелектронних засобів (РЕЗ) у процесі конструкторско- технологічного проектування.. 

 

Предмет навчальної дисципліни Надійність приладів і систем - моделі електронних пристроїв, основні методи оцінювання та розрахунку надійності на етапі проектування та експлуатації електронного обладнання, у тому числі – компонентів електронних та мікропроцесорних систем.