Основні принципи створення та адміністрування дистанційних навчальних курсів, що розроблені засобами MOODLE