Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, що володіють теоретичними і практичними знаннями, вміннями та навичками розробки сучасних сервіс-орієнтованих систем шляхом ознайомлення з: визначенням функціональних кордонів та властивостей програмного продукту, необхідних для вирішення проблем замовника; технологією формулювання вимоги до програмного забезпечення на підставі властивостей програмного продукту; основами побудови SOA; принципами проектування сервісів, мовою описання Web-сервісів, контрактів сервісу, гранулярністю і зв'язаністю сервісу; недоліками та перевагами сильної та слабкої зв’язаності; абстракцію сервісів, типами та особливостями абстракцій; сервісами WCF, контрактами даних і повідомлень WCF, типами кінцевих точок, способами розміщення сервісів WCF; оркеструванням з використанням WF, кроки і типи робочого процесу WF, комунікацію між хостом і WF за допомогою інтерфейсів повідомлень.