Курс розроблено для студентів напрямків підготовки 6.050201 "Системна інженерія" та 6.050903 "Телекомунікації".  Головна мета курсу - вивчення теоретичних основ та конкретних прикладів використання методів теорії імовірності та математичної статистики для аналізу комп'ютерно-інтегрованих систем.