Метою курсу "Бази даних" є вивчення теоретичних основ проектування БД, компонентів БД, сучасні технології організації БД, набуття навичок роботи в середовищі MS Access.

Задачі курсу:

 - сформувати системне базове уявлення, отримати первинні знання, вміння і навички з основ побудови систем управління базами даних;

 - дати уявлення про роль і місце БД в автоматизованих системах.