Курс ориєнтований на студентів спеціальності «Програмне забезпечення систем» які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». Наведені основні поняття і технології розподілених баз даних, запропоновані підходи до проектування і приклади виконання базових операцій. Застосування посібника в якості довідника дозволяє студентам швидко з’орентуватися у запропонованому питанні та в подальшому або самостійно виконати практичні розробки, які пов’язані з побудовою розподілених баз даних, або звернутися до більш детально викладеного курса лекцій з дисципліни «Розподілені та об’єктні бази даних».