В даний час відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно - освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально - виховного процесу. Технології навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, усіма способами допомагати зануренню студента в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не доповненням у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність. Характерною рисою сучасної освіти є використання Internet - технологій , які розширюють можливості освітнього процесу, дозволяють використовувати унікальні експериментальні та освітні ресурси, входити у віртуальні онлайн- лабораторії, користуватися системами дистанційного навчання. Використання Інтернет в освіті розвиває і заохочує творчий потенціал студентів, розширює кругозір, прискорює процес отримання практичних навичок, підвищує результативність освітнього процесу. Впровадження Інтернет-технологій в освіті сприяє розвитку досить нового виду навчальних матеріалів: електронних підручників. Об'єднання електронних підручників з програмами, що контролюють знання, доповнення спілкуванням між викладачем і учнями в реальному часі, дозволяє організувати цілі системи дистанційної освіти, надає багаті можливості формуванню системи знань майбутнього інженерно-технічного та наукового працівника.