Анотація до курсу "Групова динаміка і комунікації" Метою дисципліни "Групова динаміка і комунікації" є формування у студентів особистісних і ділових компетенцій для ефективного спілкування та роботи у партнерстві з колегами і в проектних командах під час навчання в університеті, на виробничій практиці і в подальшій професійній діяльності.. Курс «Групова динаміка і комунікації» є визначальним як всього процесу навчання, так і подальшої практичної діяльності майбутнього спеціаліста. Для вивчення цього курсу необхідні наявність первинних навичок роботи на комп’ютері та в мережі Інтернет, початкові знання з курсу інформатики. Дисципліна є невід’ємною частиною учбового процесу підготовки бакалавра за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Дисципліна пов'язана з попередніми дисциплінами: «Програмування»,«Організація та обробка електронної інформації» та «Філософія». Знання та вміння, які набувають студенти під час вивчення курсу «Групова динаміка і комунікації» суттєво використовуються в подальшому в курсах «Якість програмного забезпечення та тестування», «Проектування програмних систем», під час виконання групових проектів,в науково-дослідній роботі студентів.