Інтегрований курс англійської мови, призначений для студентів та магістрантів просунутого рівня в області мовної та комунікативної компетентностей, які спеціалізуються в галузі комп’ютерних технологій.

Метою курсу є вдосконалення наявних знань та вмінь з акцентом на засвоєння лексичної бази мови професійного спілкування, розвиток умінь та навичок практичного володіння професійною лексикою в реальних мовних ситуаціях.