Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування інформаційно-навчальних середовищ дистанційної освіти»  є формування у студентів навичок з проектування навчальних середовищ та систем дистанційного навчання з повним спектром необхідного інструментарію, контролем основних показників учбового процесу, плануванням графіку засвоєння учбового матеріалу. 

               В рамках курсу студент знайомиться з основами проектування інформаційних систем;          властивостями та особливостями навчальних середовищ; з існуючими  моделями інформаційно-навчальних систем; класифікацією середовищ дистанційної освіти та їх особливостями; принципами аналізу основних показників учбового процесу; перевагами та недоліками дистанційної форми освіти.

 В результаті вивчення курсу студен буде вміти обирати моделі керування навчальною діяльністю; проектувати системи дистанційної освіти; проводити оцінки якості існуючих систем ДО та повноту їх функцій; застосовувати інформаційно-навчальні системи  у освітньому процесі.